Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu luật học

Hướng dẫn kinh nghiệm thực tế về phương pháp nghiên cứu cho nghiên cứu sinh và các nghiên cứu viên trẻ

13.05.19

Chương tŕnh đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ, Học kỳ 1, năm học 2013 - 2014. 16 - 20/12, từ 08:00 đến 12:00 và 18 - 20/12, từ 14:00 đến 17:00 tại Pḥng B.301 (Nhà B)

Up ] [ Mô tả nội dung môn học ] [ Nội dung ]

Mô tả nội dung môn học

Đây là môn học mang tính tự nguyện trong chương tŕnh đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội. Môn học giảng dạy bằng tiếng Anh. Môn học giải quyết một số nội dung cơ bản về nghiên cứu luật học, các tiêu chuẩn và yêu cầu đối với một luận án khoa học trong lĩnh vực luật học trong đó có các yêu cầu về h́nh thức như phong cách viết học thuật, trích dẫn và tŕnh bày trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo. Môn học cũng đề cập đến những vấn đề thực tiễn, các bước, giai đoạn và chiến lược để thực hiện thành công luận án tiến sĩ.

Các nghiên cứu sinh, học viên cao học và giảng viên có quan tâm được khuyến khích tham gia khóa học này. Khóa học bao gồm các bài giảng (vào buổi sáng) và tư vấn cá nhân của giảng viên với người học (vào buổi chiều). Các buổi tư vấn thực hiện tại Pḥng A.603 (Nhà A).

Nội dung (tóm tắt)

Aufzählung

§ 1  Luận án tiến sĩ trong lĩnh vực luật học

Aufzählung

§ 2  Các bước và giai đoạn của dự án nghiên cứu luận án

Aufzählung

§ 3  Tiêu chuẩn nội dung của luận án khoa học

Aufzählung

§ 4  Tiêu chuẩn h́nh thức của luận án khoa học

 

[Home]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz