Toa đm: Php luật bồi thướng của Đức v Việt Nam

13.05.19

Thứ tư ngy 27/03/2013, 9:00 - 11:30, Trường Đại học Luật H Nội, Phng Hội Thảo Nh B

Up ] [ Chủ đề ] [ Chương trnh ] [ Downloads ] [ Lin kết ]

Chủ đề

Php luật về bồi thường, đặc biệt l bồi thường trong trường hợp thu hồi đất v mục đch cng  l chủ đề kh nhạy cảm trong nh nước php quyền. Đy cũng l một những vấn đề được quan tm trong cải cch php luật đất đai hiện nay ở Việt Nam. Tọa đm ny bn luận chuyn su về php luật bồi thường của Đức v Việt Nam, đồng thời l cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, những vấn đề bất cập v cc nội dung cải cch php luật hiện hnh trong lĩnh vực ny ở cả hai quốc gia.

Hội thảo c phin dịch Đức - Việt. Trung tm Php Luật Đức xin knh mời cc qu vị c quan tm đến nội dung đề ti đến tham dự buổi tham luận.

Chương trình

  1. Php luật bồi thường - kinh nghiệm của Đc
    GS. TS. TS. Ulrich Battis, Gio sư của Đại học Tổng hợp Humboldt, Bc-lin, Đức (Humboldt-Universitt Berlin), Luật sư văn phng luật Gleiss Lutz

  2. Php luật bồi thường đất đai - kinh nghiệm của Việt Nam
    PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng Bộ mn Luật đất đai, Khoa php luật kinh tế, Trường Đại học Luật H Nội

  3. Thảo luận: Php luật bồi thường - kinh nghiệm, cc vấn đề bất cập v đề xuất cải cch

Downloads (PDF files)  

Aufzhlung

Thư mời, chương trình (tiếng Việt/tiếng Đc)

Aufzhlung

Thuyết trình Ulrich Battis (tiếng Việt/tiếng Đc)

Aufzhlung

Bo co Golo Wiemer (tiếng Đc)

Aufzhlung

Một số quy định php l (tiếng Đc/tiếng Việt)

Lin kết (tiếng Đc/Anh)

Aufzhlung

Rechtsquellen: Grundgesetz fr die Bundesrepublik Deutschland (deutsch/englisch, siehe Art. 14 und 15); Baugesetzbuch (deutsch; siehe insbes. 93 ff., 192 ff.)

Aufzhlung

Experteninformationen zur Entschdigung (wegen Enteignung): Bezirksregierung Detmold: Enteignung und Entschdigung (amtliche Informationen fr die Brger); Rechtsanwlte Schneider und Kollegen: Enteignungs- und Entschdigungsrecht, 2009; Aust/Jacobs/Pasternak, Die Enteignungsentschdigung, 2002

Aufzhlung

Diskussion ber Entschdigungsfragen (wegen Entzugs des Nutzungsrecht) bei der Reform des Landrechts in Vietnam: Anhrung der ffentlichkeit; Expertenmeinungen (laut Justizministerium); Stellungnahme der Weltbank (2011)

 

Back ] Home ] Next ]  Prof. Dr. Thomas Schmitz