Toa đàm: Pháp luật bồi thướng của Đức và Việt Nam

14.05.13

Thứ tư ngày 27/03/2013, 9:00 - 11:30, Trường Đại học Luật Hà Nội, Pḥng Hội Thảo Nhà B

Up ] [ Chủ đề ] [ Chương tŕnh ] [ Downloads ] [ Liên kết ]

Chủ đề

Pháp luật về bồi thường, đặc biệt là bồi thường trong trường hợp thu hồi đất v́ mục đích công  là chủ đề khá nhạy cảm trong nhà nước pháp quyền. Đây cũng là một những vấn đề được quan tâm trong cải cách pháp luật đất đai hiện nay ở Việt Nam. Tọa đàm này bàn luận chuyên sâu về pháp luật bồi thường của Đức và Việt Nam, đồng thời là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, những vấn đề bất cập và các nội dung cải cách pháp luật hiện hành trong lĩnh vực này ở cả hai quốc gia.

Hội thảo có phiên dịch Đức - Việt. Trung tâm Pháp Luật Đức xin kính mời các quư vị có quan tâm đến nội dung đề tài đến tham dự buổi tham luận.

Chương trình

  1. Pháp luật bồi thường - kinh nghiệm của Đúc
    GS. TS. TS. Ulrich Battis, Giáo sư của Đại học Tổng hợp Humboldt, Béc-lin, Đức (Humboldt-Universität Berlin), Luật sư văn pḥng luật Gleiss Lutz

  2. Pháp luật bồi thường đất đai - kinh nghiệm của Việt Nam
    PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng Bộ môn Luật đất đai, Khoa pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

  3. Thảo luận: Pháp luật bồi thường - kinh nghiệm, các vấn đề bất cập và đề xuất cải cách

Downloads (PDF files)  

bullet

Thư mời, chương trình (tiếng Việt/tiếng Đúc)

bullet

Thuyết trình Ulrich Battis (tiếng Việt/tiếng Đúc)

bullet

Báo cáo Golo Wiemer (tiếng Đúc)

bullet

Một số quy định pháp lư (tiếng Đúc/tiếng Việt)

Liên kết (tiếng Đúc/Anh)

Aufzählung

Rechtsquellen: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (deutsch/englisch, siehe Art. 14 und 15); Baugesetzbuch (deutsch; siehe insbes. §§ 93 ff., §§ 192 ff.)

Aufzählung

Experteninformationen zur Entschädigung (wegen Enteignung): Bezirksregierung Detmold: Enteignung und Entschädigung (amtliche Informationen für die Bürger); Rechtsanwälte Schneider und Kollegen: Enteignungs- und Entschädigungsrecht, 2009; Aust/Jacobs/Pasternak, Die Enteignungsentschädigung, 2002

Aufzählung

Diskussion über Entschädigungsfragen (wegen Entzugs des Nutzungsrecht) bei der Reform des Landrechts in Vietnam: Anhörung der Öffentlichkeit; Expertenmeinungen (laut Justizministerium); Stellungnahme der Weltbank (2011)

 

Back ] Home ] Next ]  © Prof. Dr. Thomas Schmitz