Chào mừng bạn đến với website của GS.TS. Thomas Schmitz tại Trung tâm pháp luật Đức, Trường Đại học Luật Hà Nội!

Website này cung cấp thông tin các khóa học và hoạt động khác của GS.TS. Thomas Schmitz - giảng viên luật dài hạn của DADA tại trường Đại học Luật Hà Nội (2012 - 2014). Hầu hết thông tin được viết bằng tiếng Anh, một vài thông tin bằng tiếng Đức hoặc đồng thời bằng nhiều thứ tiếng khác. Để biết thêm thông tin pháp luật của Đức và Châu Âu hãy xem website tổng hợp, website tại trường Đại học Latvia của tôi. Mọi câu hỏi liên quan đến pháp luật Đức, pháp luật Châu Âu và so sánh pháp luật sẽ được giải đáp thỏa đáng.

GS.TS. Thomas Schmitz

Trường mùa hè và Moot Court 2014: Human Rights and Fundamental Rights and their Impact on the Civil Law System (24/07-02/08/2014)

Truy cập nhanh:

Aufzählung

Hiện hành: Lời nói: Deutsch als Sprache der Rechtswissenschaft in Zeiten der Globalisierung (Vitamin DaF 2024)

Aufzählung

Khóa học: EU Internal Market Law (học kỳ 2, năm học 2013 - 2014)

Aufzählung

Khóa hoc: Introduction to legal case-solving and mooting (học kỳ 1, năm học 2013 - 2014)

Aufzählung

Khóa học: Introduction to scientific legal research (học kỳ 1, năm học 2013 - 2014)

Aufzählung

Việt-Đức Alumni-Talk: Cải cách Hiến pháp ở Việt Nam - những kết quả và bình luận (12/12/2013)

Aufzählung

Hội thảo DAAD dành cho cựu sinh viên: Cải cách hiến pháp nhìn từ giác độ khoa học pháp lý – thảo luận giữa các cựu sinh viên

Aufzählung

Hội Thảo: Quyết định hành chính và thủ tục hành chính trong pháp luật của Đức, Pháp và Việt Nam (ngày 9/4/2013)

Aufzählung

Trường mùa hè và Moot Court 2013: Human Rights and Fundamental Rights and their Impact on the Civil Law System (22-30/07/2013)

Aufzählung

Tham luận: Cải cách hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam - Cấp huyện hay cấp xã ? (ngày 1/3/2013)

Liên hệ

Aufzählung

E-mail: tschmit1@gwdg.de

Aufzählung

ĐT/WhatsApp: +7 775 364 2384

Aufzählung

Skype: Dr.Thomas.Schmitz

Aufzählung

Địa chỉ mới (08.2023): KAZGUU Law School, Maqsut Narikbayev University
Korgalzhyn Highway 8, 010000 Astana, Kasachstan

Letzte Aktualisierung 05.05.2024; Tuyên bố trách nhiệm / Disclaimer